تنظیم خانواده

تنظیم خانواده یک جنبه اساسی از مراقبت‌های بهداشت جنسی و تناسلی است که به افراد امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه و متفکرانه در مورد تعداد فرزندانی که می‌خواهند داشته باشند، بگیرند. خدمات تنظیم خانواده شامل درک از روش‌های مختلف مانند انتخاب وسایل پیشگیری از بارداری، مشاوره در زمینه برنامه‌ریزی خانواده، و ارائه اطلاعات در زمینه سلامت تناسلی می‌شود.

کلینیک ما خدمات جامعی در زمینه تنظیم خانواده ارائه می‌دهد که افراد را قادر می‌سازد که کنترلی بر تصمیمات تولیدی خود بگیرند و محیط حمایتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه فراهم کند.

رزرو وقت ملاقات

01 02 03 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶