زگیل تناسلی (HPV)

زگیل‌های ناحیه تناسلی، ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی (وی.پی)، عفونت‌های جنسی رایجی هستند که با وجود رشد‌های رنگ گوشتی یا خاکستری در نواحی تناسلی و مقعدی مشخص می‌شوند. اغلب غیر سرطانی هستند، اما برخی از سلاله‌های وی.پی ریسک ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند. انتقال این عفونت از طریق تماس پوست به پوست در ارتباط‌های حمیمی اتفاق می‌افتد و عفونت ممکن است بدون علائم قابل مشاهده به مدت سال‌ها باقی بماند. کلینیک ما خدمات جامعی را برای تشخیص، درمان و پیشگیری از زگیل‌های ناحیه تناسلی ارائه می‌دهد که شامل مدیریت موثر زگیل‌های قابل رویت، آموزش در مورد وی.پی، واکسیناسیون و آزمون‌های مرتب برای شناسایی زودهنگ می‌شود.

به ما سر بزنید تا در یک محیط حمایتی، خدمات حرفه‌ایی برای تشخیص، درمان و پیشگیری از زگیل‌های ناحیه تناسلی را ارائه دهیم و افراد را توانمند کنیم تا تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد سلامت جنسی خود بگیرند و به سوی یک آینده‌ای سالم حرکت کنند.

رزرو وقت ملاقات

01 02 03 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶