سونوگرافی ترانس شکم

هدف: این یک روش معمول و غیرتهاجمی اولتراسوند است که برای بررسی اندام‌های لگنی، از جمله رحم و تخمدان‌ها، در مراحل مختلف بارداری استفاده می‌شود.

روش: یک مبدل پس از استفاده از ژل برای افزایش انتقال امواج صوتی به شکم منتقل می شود. این به ارزیابی رشد جنین، شناسایی ناهنجاری های بالقوه و تعیین سن حاملگی کمک می کند.

تشخیص سونوگرافی

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

تشخیص سونوگرافی

سونوگرافی فراصوتی داپلر

سونوگرافی فراصوتی داپلر

تشخیص سونوگرافی

اولتراسوند ۳D/۴D بعدی

اولتراسوند ۳D/۴D بعدی

تشخیص سونوگرافی

01 02 03 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶