اولتراسوند ۳D/۴D بعدی

هدف: این تکنیک‌های تصویربرداری پیشرفته، تصاویر متحرک سه‌بعدی یا بی‌درنگ از جنین ارائه می‌کنند. اگرچه معمولاً برای اهداف تشخیصی استفاده نمی‌شوند، اما تجسم دقیق‌تری از آناتومی جنین ارائه می‌دهند.

روش: مشابه سونوگرافی سنتی، اما با تجهیزات تخصصی که تصویری سه بعدی ایجاد می کند. سونوگرافی 4 بعدی عنصر حرکت را اضافه می کند و به والدین امکان می دهد حرکات کودک را در زمان واقعی ببینند.

تشخیص سونوگرافی

سونوگرافی ترانس شکم

سونوگرافی ترانس شکم

تشخیص سونوگرافی

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

تشخیص سونوگرافی

سونوگرافی فراصوتی داپلر

سونوگرافی فراصوتی داپلر

تشخیص سونوگرافی

01 02 03 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶